Kategori: Svenska

16 mars, 2021

Miljonprogram, migranter och utsatthet för covid-19

En policy brief från Delegationen för migrationsstudier (DELMI), skriven av deltagare i ART. I policy briefen sammanfattas resultat från egna och andra studier och vidare rekommenderas åtgärder till förmån för en folkhälsa mer i linje med det nationella målet om en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Briefen kan i sin helhet laddas ner från DELMI: https://www.delmi.se/publikationer/policy-brief-2021-2-miljonprogram-migranter-och-utsatthet-for-covid-19/