Författare: ART

16 mars, 2021

Miljonprogram, migranter och utsatthet för covid-19

En policy brief från Delegationen för migrationsstudier (DELMI), skriven av deltagare i ART. I policy briefen sammanfattas resultat från egna och andra studier och vidare rekommenderas åtgärder till förmån för en folkhälsa mer i linje med det nationella målet om en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Briefen kan i sin helhet laddas ner från DELMI: https://www.delmi.se/publikationer/policy-brief-2021-2-miljonprogram-migranter-och-utsatthet-for-covid-19/

12 maj, 2020

Podd – om covidsmitta och trångboddhet

Trångboddhet och smitta hör samman, något som tycks ha glömts bort under pandemin. – Det handlar om rätten till hälsa, säger Maria Magnusson och Kristina Jakobsson, som tar fram information om hur man begränsar smittspridning när man är trångbodda Publicerad av Sahlgrenska akademin på soundcloud