Om ART

Varför ART?

All erfarenhet visar att ogynnsamma bostadsförhållanden är en grogrund för smittspridning, men de trångbodda flergenerationsfamiljernas villkor har hittills varit osynliggjorda i myndigheternas information om pandemi och social distansering.

Här och nu behövs både anpassad information och mycket konkreta samhällsåtgärder för att bryta smittkedjor i bostadsområden och mellan arbetsplatser och bostadsområden. Det kräver kännedom om olika situationer, jämlikt bemötande, samverkan med målgrupper, kreativitet och tillit.

Vilka är vi?

Initiativet till ART togs av personer med lång erfarenhet av praktisk hälso-och sjukvård och hälsoinformationsarbete i trångbodda och mångkulturella områden och läkare och forskare vid de Arbets- och miljömedicinska enheterna i Göteborg, Stockholm och Lund

Medarbetare vid Folkhälsoenheten vid Angereds Närsjukhus/Sjukhusen i väster, som har lång erfarenhet av metodutveckling för folkhälsoarbete med fokus jämlik hälsa samt medarbetare vid Transkulturellt centrum, Stockholms läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation deltar också i ART.  

Arbetsgruppens underlagsmaterial för information faktagranskas av infektionsläkare och testas i fokusgrupper.

Vad gör vi?

  • Beskriver de strukturella förutsättningarna för covid-19 spridning i storstäderna, med fokus på trångboddhet, flergenerationsboende och arbetsmiljöer med ökad risk för smitta
  • Tar fram underlag på olika språk med konkreta råd om att förebygga smittspridning för som lever under trångbodda förhållanden. Underlaget är främst avsett för dem som arbetar med sådan kommunikation i lokalsamhället
  • Gör korta informationsfilmer och broschyrer på olika språk 

Medverkande

Kontakt

Kristina Jakobsson, professor, överläkare. Avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborg samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg kristina.jakobsson@amm.gu.se